پاسخ به دغدغه‌های پیشروان کارگری (۱)

در باره “چه باید کرد؟” (قسمت اول) پیش از هرچیز باید شرایط کنونی را یکبار با دقت رصد کرد و دریافت که کارگران در چه موقعیتی قرار دارند و سپس به دنبال “چه باید کرد”ها رفت. ما در این‌باره شرایط کنونی را به دو دسته تقسیم می کنیم: یکی که ارتباط مستقیم و مشخص با […]

آوازه‌خوان گذشت ولیکن ترانه‌اش

بورژوازی در سال هایی که از عمرش برجاست همچنان از نام چه گوارا رنج خواهد برد. امّا در پس ستایش های پرشور و حماسی از این اسطوره ی کمونیسم سده ی بیستم درباره ی میراث او چه می توان گفت؟ تا آن جا که به جنبش واقعی پرولتاریا باز می گردد تجربه ی چه گوارا بسیار بیشتر از آن که راه گشا یا الهام بخش باشد مهلک و ویرانگر بوده است. این اعتراف تلخ امّا چیزی از اعتبار چه گوارا و یاران او به عنوان مبارزان راه آزادی و عدالت اجتماعی نمی کاهد. همچنان که عدالت جویانی چون اسپارتاکوس، بوگاچف، زاپاتا و بولیوار در خاطره ی جمعی مردم زنده اند.

مجلس مؤسسان و سوسیالیسم

روبن مارکاریان رابطه مجلس موسسان با دولت کارگری بحثی مربوط به رابطه سوسیالیسم با دمکراسی است. این بحث و اختلاف نظرهای مربوط به آن در جنبش کمونیستی و سوسیالیستی بیش از یک قرن سابقه دارد با این وصف از اهمیت آن به هیچ و جه کاسته نشده است. زیرا رابطه آزادی و دمکراسی با سوسیالیسم […]

«صدای پای سوسیالیسم» در بیانیه‌ی حزب کارگزاران

بیانیه‌ی وقیحانه‌ی حزب کارگزاران، در باره احکام سنگین فعالان کارگری اخیرا حزب کارگزاران سازندگی -این نمونه‌نماترین حزب جناح اعتدالی بورژوازی حاکم در ایران- طی بیانیه‌ای کوشیده است تا نارضایتی خود را از احکام سنگین صادره برای پرونده‏ ی هفت‏ تپه ابراز کند. وقاحت به‏ خرج رفته در این بیانیه البته عجیب نیست، وقتی دانسته شود […]

در باب «بازار آزاد»

این درست که رقابت سرمایه داری، “انگیزه” ایجاد می کند؛ منتها نه برای تولید مایحتاج بشر به دست سرمایه داران، بلکه برای سود بیش تر آن ها. “بدون رقابت سرمایه داری، خلاقیت و ابداع دچار رکود می شود. مردم انگیزه ای برای کار کردن نخواهند داشت”. این یکی از قدیمی ترین استدلال ها علیه سوسیالیسم […]

مبارزات رادیکال در هر شکل ممکن

در میان مسائل بی‌شمار در مقابل جنبش کارگری رادیکال و سوسیالیستی در ایران، موضوع تکلیف واقع‌گرایانه اهمیت فوق العاده دارد. در ایران حدود ۲۶ میلیون نفر شاغل هستند که فقط نیمی از آنها تمام وقت کار می‌کنند. ۵۰ درصد در خدمات، ۳۰ درصد در صنعت و ۸ درصد در کشاورزی اشتغال دارند. اقتصاد عمدتا در […]

کابوس انقلاب از پائین و شکاف و چندپارگی در بالا

ویژگی های موقعیت کنونی، رژیم فقها خیزش دی ماه ۹۶ برجسته ترین نقطه عطف در تکوین بحران عمومی سیاسی بود که درشرایط درماندگی و شکنندگی رژیم جمهوری اسلامی، تکوین بحران در راستای یک موقعیت انقلابی را هموار ساخت. رژیم جمهوری اسلامی نتوانسته است عوامل اصلی این بحران عمومی را خنثی سازد. زیرا: ۱. سرخوردگی مردم […]