اخلاقیات – بخش دوم

کاوه آهنگر آیا این سزاوار ایزدان استمارا چنان بسازندکه آگاه برخطاهای خود گردیمسوفکل: آنتی گون. تاریخ فلسفه و اخلاق را بدون مراجعه به سقراط نمی توان شروع کرد.کسی که اوراباید قهرمان فلاسفه دانست.کسی که متهم شدجوانان را برعلیه قوانبن و آداب و رسوم و آئین به شورش دعوت کرده است ومجازات چنین عملی نمی تواندجز […]

گوشه‌ای از تاریخ فلسفه و انقلاب

قانون خاص و عام در تاریخ همه کس، سقراط، بابک خرم‌دین، آنتیگون، اسپارتاکوس، خسرو روزبه و … را انقلابی می‌شناسند. خسرو روزبه در دفاعیات خود از سقراط و دفاعیات او در دادگاه یاد می‌کند. چه ویژگی‌ای در سقراط و روزبه و سایرین وجود دارد که آن‌ها را ممتاز و انقلابی می‌کند؟ سقراط در دادگاه متهم […]

آزادی، دستاوردی بزرگ و بهایی سنگین

آزادی، استفاده‌ها و برداشت‌های گوناگون از آن «آزادی» از مناقشه برانگیزترین کلمات در طول تاریخ بوده است که اذهان بسیاری از هنرمندان و فیلسوفان و اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. بسیاری از نویسندگان و شاعران مطالب و اشعار شورانگیزی در ستایش آزادی نگاشته اند و انسانهای بسیاری برای این آرمان بزرگ بشری جان […]