صلح کریسمس

ارتشهای آلمان، بریتانیا و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول در بلژیک با هم می‌جنگیدند. هفتهٔ منتهی به کریسمس شماری از سربازان آلمانی و انگلیسی با سلام و دست تکان دادن از پشت خاکریز، به ‌همدیگر نزدیک شدند، گویی که اصلاً با هم دشمنی ندارند. شب کریسمس، جنگ را تعطیل کردند و عملاً آتش بسی […]