آزادی، عدالت، حق مالکیت؛ سه موضوع اصلی جهان

کاوه آهنگر امروزه صاحب‌نظران و اندیشمندان انسان‌دوست، بر سر سه موضوع درباره‌ی جهان و از جمله ایران تأکید می‌ورزند و تلاش دارند تا ماهیت آنها را روشن سازند. این سه موضوع عبارتند از آزادی،‌ عدالت و حق (مالکیت). در هیچ دورانی از تاریخ بشریت، انسان‌ها به مانند امروز از این آفریده‌ خود، یعنی جامعه‌ی سرمایه‌داری […]

الیناسیون؛ از خود بیگانگی

کاوه آهنگر متافیزیک ممکن می‌پنداشت که این «انسان» که از آن به صورت «من» یاد می‌کنیم امری یگانه و بی‌تغییر است که چون گویی (کره‌ای) یکپارچه و تو پر است که ویژگی‌های انسان از قبیل حسادت، غرور، خسّت و دیگر طبایع چون یک نقشه‌ی جغرافیایی بر آن نقش شده است. این گوی بی تغییر از […]

الیناسیون و آزادی

روابط اقتصادی اجتماعی در بازار که شخصیت تک‌تک افراد به آن وابسته است، از ضرورت های‌ الیناسیون است که موجب محدودیت برای فرد و آزادی فردی می‌شود. آزادی فرد زمانی حاصل می‌شود که انسان بر روابط اقتصادی و اجتماعی کنترل داشته باشد و این در جامعه‌ی سرمایه‌داری ممکن نیست. در جامعه سرمایه‌داری شخصیت افراد ساخته و پرداخته‌ی روابط اقتصادی بین کالاها و تولید آن‌هاست.

سوسیالیسم و آزادی

مارکس به بسط حداکثری دایره‌ی آزادی فردی علاقه داشت اما چنین چیزی فقط در صورتی ممکن است که از قلمروی اقلام ضروری مراقبت شود. وظیفه‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی این نیست که تمام شؤون جامعه را تنظیم کند. ابداً این چنین نیست. وظیفه‌ی جامعه‌ی سوسیالیستی این است که اطمینان حاصل کند تمام اقلام ضروری ــ رایگان ــ تأمین می‌شود تا مردم بتوانند دقیقاً همان کاری را انجام دهند که می‌خواهند.

آزادی، دستاوردی بزرگ و بهایی سنگین

آزادی، استفاده‌ها و برداشت‌های گوناگون از آن «آزادی» از مناقشه برانگیزترین کلمات در طول تاریخ بوده است که اذهان بسیاری از هنرمندان و فیلسوفان و اندیشمندان را به خود مشغول داشته است. بسیاری از نویسندگان و شاعران مطالب و اشعار شورانگیزی در ستایش آزادی نگاشته اند و انسانهای بسیاری برای این آرمان بزرگ بشری جان […]